Víceúrovňový zásobník na pilové pásy umožňuje navíjení pilových pásů dané délky a jejich skladování.