Sestava manipulačních lávek pro obsluhu a servis lisu. Obsahuje pneumaticky ovládané bezpečnostní prvky proti pádu obsluhy do prostoru lisu.