Pneumatická sestava pro posouvání plechového pásu a současně odebírání výstřižků.