Řetězový dopravník určený k přepravě obilovin (redler) délky 16 m se 3 vsypy a 1 výsypem.

Specifikem této zakázky byla montáž v těžce přístupném prostoru. V podstatě se nenajde díl, na který by nesáhla naše ruka. A navíc ve výšce cca 2 m nad podlahou, bez manipulačního prostředku.