Řetězový dopravník na přepravu obilovin (redler) s frekvenčním měničem, který umožňuje plynulou změnu dodávaného množství materiálu.

Montáž v těžce přístupném prostoru bez možnosti využití manipulačních prostředků. Veškeré díly jsme museli nanosit ručně a kompletaci provést ve stísněných podmínkách.

Při montáži jsme nachodili 8,12 km.