Dodávka vibrační násypky dle dodané výkresové dokumetace. Násypka zajišťuje přísun materiálu (čepů) do podavače soustružnického automatu.