Elektrický lis o jmenovité síle 50 kN je určen k výrobě zátek pro licí systémy. Hlavní pohon tvoří servomotor s převodovkou a výměnným pohybovým šroubem. Pohybový šroub s daným stoupáním převádí rotační pohyb na lineární. Zároveň rotuje nástrojem a tak vytváří šroubovici v lisované zátce. Vedlejší pohyby vyrážení, aretace a výsun formy zajišťují pneumatické válce.