Hydraulický přidržovač slouží k zachycení a uvolnění formy během procesu lisování a vyjímání výlisku.