Dodávka nové elektroinstalace včetně pousouzení notifikovanou osobou s vydání certifikátu CE.