Vývoj

Naše projekce se zabývá návrhem a konstrukcí mechaniky stroje. Ve spolupráci s externími partnery návrhy hydraulických, pneumatických a elektrických systému včetně softwaru pro ovládání a bezpečnou funkci celého zařízení. Díky tomu jsme spolehlivým partnerem při dodávce kompletního strojního zařízení dle přání zákazníka. 

Vždy chceme zákazníkovi navrhnout řešení na míru dle jeho potřeb, proto jednotlivé kroky vývoje stroje konzultujeme a řešíme ve spolupráci se zákazníkem.

Návrh

Na základě představ a požadavků zákazníka je navržena prvotní koncepce stroje. Všechny důležité uzly stroje jsou vzájemně konzultovány a odsouhlaseny.

1
3D model

Po odsouhlasení návrhu je vytvořen 3D model, kde si zákazník může celý stroj prohlédnout tzv. „ ze všech stran“ a lépe si tak představit konečnou podobu stroje. Na modelu lze simulovat jednotlivé pohyby stroje, a tak prověřit případná kolizní místa.

2
Technická dokumentace

Po schválení 3D modelu zákazníkem je vytvořena kompletní výkresová dokumentace celého stroje nutná pro jeho výrobu a montáž. V případě dodávky strojního zařízení je součástí i návod k obsluze a údržbě s prohlášením o shodě.

3