Firma TEVAL tech s.r.o. je česká strojírenská společnost, navazující na mnohaleté zkušenosti členů svého týmu. Náš tým tvoří lidé, kteří pracovali v průběhu své praxe na celé řadě projektů a dodávek. Zákazníkům a partnerům se snažíme nabídnout komplexní řešení v oblasti VÝVOJE, VÝROBY, MONTÁŽE A SERVISU strojů, zařízení a jejich dílů pro různá odvětví průmyslu. To vše s cílem zachovat pružnou a rychlou reakci na jejich požadavky a termíny realizace.

Spolupracujeme s celou řadou externích subdodavatelů v oblasti dodávek komponentů, kooperací, montáží, projektování apod.

hydraulicky lis

 


 

  Máme mnohaleté zkušenosti

  Reagujeme pružně a rychle

  Zajištění projektu od začátku do konce procesu

  Zodpovídáme za kvalitu naší práce

  Spolupracujeme s dalšími odborníky

 


 

Název projektu: Ověření vlastností prototypu elektrického sloupového lisu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028008

S podporou Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt "Ověření vlastností prototypu elektrického sloupového lisu. " Cílem projektu je ověření vlastností prototypu vyvinutého elektrického sloupového lisu společnosti TEVAL tech s.r.o. na Strojírenském zkušebním ústavu, s.p.

Název projektu: Výzkum a vývoj ve společnosti TEVAL tech s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020089

S podporou Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt "Výzkum a vývoj ve společnosti TEVAL tech s.r.o. " Cílem projektu je vytvořit prototyp elektrického lisu s protiběžným lisováním, který bude pracovat v automatickém režimu během celého lisovacího cyklu výlisku samostatně.

Název projektu: Pořízení technologií pro společnost TEVAL tech s.r.o.
Číslo projektu: 21/006/19210/564/120/000753

S podporou Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Programu rozvoje venkova realizujeme projekt "Pořízení technologií pro společnost TEVAL tech s.r.o." Cílem projektu je pořízení nástrojů a vybavení pro výrobní a technicko-obchodní úsek společnosti.

Název projektu: Technologie pro společnost TEVAL tech s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016573

S podporou Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt "Technologie pro společnost TEVAL tech s.r.o." Cílem projektu je nákup technologií, softwaru a vybavení s vyššími užitnými parametry, které rozšíří stávající strojní park, softwarové vybavení a vybavenost provozovny společnosti.